Skip to content

This website works best using cookies which are currently disabled.Cookie policy  Allow cookies
JobServe
 

Job Application

 
 
 

Please answer the following questions in order to process your application.

 
 
Email Address *
 
Do you require a work permit/Visa to work in the country of this job? *
 
 
 
File Attachments:
(2MB file maximum. doc, docx, pdf, rtf or txt files only)
 
Attach a CV * 
 
Optional covering letter 
OR
Clear covering letter
 
 
 * denotes required field
 
 
 
Additional Information:
 
First Name
 
Last Name
 
Address
 
Country
 
Home Telephone
 
Mobile/Cell
 
Availability/Notice
 
Hourly Rate GBP
 
Approximately how far are you willing to travel to work (in miles) ?
 
 
 

Key Privacy Information

When you apply for a job, JobServe will collect the information you provide in the application and disclose it to the advertiser of the job.

If the advertiser wishes to contact you they have agreed to use your information following data protection law.

JobServe will keep a copy of the application for 90 days.

More information about our Privacy Policy.

 
 

Job Details

 

Senior Payroll Consultant/Bank/Sweden (Contract)

Location: Sweden
 

Senior Payroll Consultant/Bank/Sweden

För ett spännande projekt i en bank i Sverige söks stödet av en Senior Payroll Consultant.

Competencies:

Personal:

 • Flytande Svenska
 • Flytande Engelska
 • Analytisk
 • Strukturerad
 • Noggrann

Technical:

 • LA-kompetens
 • Bokföringskunskap/ekonomi & redovisning av löner, skatt och socialia avgifter
 • Systemkompetens (gärna POL men kunskap från andra lönesystem)
 • Erfarenhet av att arbeta med att ta fram process- och rutinbeskrivningar för kvalitetssäkrande av payrollarbete (dualitetsprinciper, behörighetsmatriser, avstämning av konton och säkrande av audit trail)
 • Erfarenhet av projektledning

Project Description:

 • Ta fram förslag/struktur över behörigheter inom Payroll och Sysadmin till HR-system, lönesystem och utbetalningssystem
 • Sätta rutiner, processer och arbetsinstruktioner för hur Payroll ska arbeta med dualitet/kontroller att behörighetsstrukturen följs (i HR system, lönesystem och utbetalningssystem)
 • Gå igenom befintlig processbeskrivning för hur Payroll jobbar med den månatliga löneutbetalning till anställda i Sverige inklusive avstämning av konton, identifiera och ta fram förslag över hur dualitet och audit trail ska säkras
 • Genomlysning av befintlig process för incidenthantering och identifiera gap mot best practice (både system - och personalrelaterade incidenter)
 • Delta i pågående projekt för att förbättra och utveckla befintliga Payroll-processer och systemlösningar

Task Description:

 • Läsa igenom befintliga process - och rutinbeskrivningar
 • Identifiera behov och göra gapanalyser mot best practice/önskat läge
 • Ta fram en plan på vad som behöver göras och få den godkänd
 • Ta fram förslag på process- och rutinbeskrivningar enligt godkänd plan
 • Ta fram utbildningsmaterial och utbilda payroll samt sysadmin (personal i Sverige & Vilnius)
 • Bistå med lönekunskap (LA-kompetens) och lönesystemskompetens i diverse projekt, (tex hur vi kan ändra löneavdrag från innevarande till släpande månad)

Projektets varaktighet: ASAP - 30.06.2020
Projektplats: Sverige
Intensitet: Heltid

Om det här projektet matchar din skicklighet, skicka ditt nuvarande CV, din nuvarande tillgänglighet och din all-in timpris per:
(see below)

Vi ser fram emot din kontakt.


Posted Date: 21 Nov 2019 Reference: JS#1216 Employment Business: IT Professionals AG Contact: Søren Louw-Pedersen